10dence art gallery - creative concepts & project development

Mia van der Burg - !Aqua

In de serie !AQUA (1 t/m 14) verwerkt Mia van der Burg indrukken die zij heeft opgedaan tijdens een reis door Peru.

In de door droogte geteisterde gebieden worden mensen zeer inventief in het opvangen van het spaarzame water.

Bij het zien van de ‘fragmenten’ zoals van der Burg deze AQUA beelden noemt dringt de vraag zich op wat de gebruikswaarde zou kunnen zijn van deze delen van een groter systeem:
kan water gefilterd worden, kan het door een aaneengeschakeld systeem stromen of kan het opgeslagen worden?
Bovendien doen de beelden ook denken aan airconditioning-systemen zoals die aangebracht zijn in hedendaagse gebouwen.

Het begrip ‘doorstroming’ is dan ook op zijn plaats bij het zien van deze beelden en bepaalt dat de nuttigheidsfactor ons op het verkeerde been zette.
Want, stilstaand bij het begrip ‘doorstroming’, is de link naar het stromen van het leven zélf snel gelegd en laten deze beelden ons letterlijk én figuurlijk even stilstaan bij het moment, het ‘fragment’ waar we ons op dit moment in het leven bevinden.

In de Korenbeurs zijn de volgende werken van Mia van der Burg uit de serie !Aqua te zien:

!aqua! 7, cement, staal, 90x28x86 cm, 1990
¡aqua! 5, cement,koper, ø40x50cm, 1990
¡aqua! 9, cement,staal, 118x88x44cm, 1990
¡aqua! 10, cement,staal, 102x68x38cm, 1990
.

.

.

.

.

.

.